Fotolink

zondag 1 april 2018

Rosie en Moussa


Tip voor de paasvakantie:

Op 28 maart ging de film Rosie en Moussa in premiere.
Het is een verfilming van de hartverwarmende verhalenreeks "Rosie en Moussa" van Vlaamse schrijver Michael De Cock, in een regie van Dorothée van den Berghe.

Rosie verhuist met haar moeder naar de andere kant van Brussel. In het nieuwe appartementsgebouw leert ze Moussa kennen en gaan ze samen op avontuur… Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt zijn te zien in deze verfilming.

In de klas hebben we al een deel van het verhaal gehoord en hebben we kennis gemaakt met verschillende personages zoals Rosie, Moussa, oom Ibrahim, de mama van Rosie, Jemma, mevrouw Hemelrijk,...

Klik op de kaft van het boek om alvast de trailer van de film te bekijken.


Vrolijk Pasen!


donderdag 29 maart 2018

TIPS voor de spreekbeurten

1) Denk goed na wat je precies wil vertellen.
2) Maak eventueel een woordspin of mindmap over jouw onderwerp. 
3) Typ of schrijf jouw spreekbeurt (grotendeels) uit.
    Maak verschillende onderverdelingen (titels).
    Enkele voorbeelden:
    vb. bij dieren: leefomgeving
                           uitzicht/ typische kenmerken
                           voedsel
                           vijanden,...
          bij landen: Waar op de wereld? Kaart tonen
                             bezienswaardigheden
                             typisch eten van daar
                             bevolking,...
4) Duid de belangrijkste woorden aan met fluo of typ ze vetgedrukt. 
5) Maak dan een Prowisepresentatie. Zorg ervoor dat je geen lange teksten typt in Prowise maar gebruik alleen de titels (onderverdelingen) waarbij je foto's plaatst om alles te verduidelijken. Je kan in jouw presentatie wel enkele belangrijke woorden en zinnen typen als hulp om jouw spreekbeurt te vertellen aan de klas. 
6) Let erop: het is een spreekbeurt en geen leesbeurt. Oefen jouw spreekbeurt dus voldoende zodat je alles vlot kan vertellen zonder te veel te moeten lezen. 
7) Je mag een filmpje in jouw presentatie stoppen maar dit mag niet té lang duren. 
Het is niet de bedoeling dat we vooral naar filmpjes kijken!! Filmpjes mogen enkel als het meer uitleg geeft over wat jij hebt verteld. Het is dus geen verplichting om er een film in te zetten. 
8) Breng naast jouw presentatie aan bord ook nog andere materialen mee zoals foto's, boeken, voorwerpen, iets om te proeven, iets om te demonstreren (tonen hoe iets werkt),... Dit maakt jouw spreekbeurt boeiend en leuk om naar te luisteren/kijken. 
9) Zorg ervoor dat je genoeg over jouw onderwerp leest en weet. Want de klas mag nadien vragen stellen. 
10) Dit zijn de punten waarop je wordt beoordeeld. Hou daar rekening mee!

WO: De inhoud
Breng ik genoeg variatie in mijn onderwerp?
Heb ik mijn klasgenoten iets bijgeleerd?
Heb ik een eigen samenvatting gemaakt?
(geen letterlijke teksten uit boeken of vanop het internet!) Gebruik ik dus begrijpbare taal (geen moeilijke woorden,…)?
Weet ik voldoende over mijn onderwerp?
Kan ik antwoorden op de vragen van mijn klasgenoten?
Moet ik niet te veel aflezen van mijn blad?
WO: Media
Breng ik voldoende media mee?
(prenten, voorwerpen, levend dier, presentatie op het bord,…)
Gebruik ik deze media tijdens mijn spreekbeurt?
(demonstraties, uitleg bij prenten of voorwerpen,…)
Taal: spreken
Volume: spreek ik luid genoeg zodat iedereen me verstaat?
Tempo: spreek ik niet te snel?
Articulatie: praat ik duidelijk?
Ben ik goed verstaanbaar voor iedereen?(niet mompelen)
Praat ik mooi Nederlands (geen dialect)?
Intonatie: vertel ik met voldoende enthousiasme?
Gebruik ik mijn lichaam en gezichtsexpressie?

  

Spel BIBSTER in de bibliotheek van Ninove

Dinsdag 27 maart gingen we naar de bib voor een leuk spel rond de Jeugdboekenmaand.
We moesten ons verdelen in teams (per 2). Ieder team bedacht een leuke groepsnaam. En dan gingen we aan de slag met tablets. De opdracht was dat we boeken moesten gaan zoeken in de bib en over elk boek losten we 3 vragen op (meestal meerkeuzevragen). Dit kon een vraag zijn over de kaft of over een woord dat in de titel was weggelaten. Of we moesten op een bepaalde pagina naar een antwoord gaan zoeken. Iedereen speelde enthousiast mee. De mevrouw van de bib gaf ons zelfs het compliment dat we zeer rustig en enthousiast waren. Onze klas haalde volgens haar ook allemaal topscores en het winnende team had zelfs de beste score tot nu van alle klassen die al geweest waren. Hanne en Gwendolyn waren al klaar met alle vragen voor de tijd om was en behaalden een score van 64000 (ter vergelijking: het winnende team van de dag ervoor haalde slechts 18000). Wat was ik fier om juf te zijn van zo'n TOPKLAS!

Als prijs mochten Hanne en Gwendolyn op de foto. Ze werden de ruimte ingeschoten met behulp van wat verkleedkledij en een green screen. Via Facebook kan je op de pagina van Bibliotheek Ninove dit bericht vinden :-) 

Stagejuf Lore deel 2

We maakten een puzzels van prenten bij het boek:
'Lindbergh: Het grote avontuur van de vliegende muis' van Kuhlmann, T. 
Aan de hand van deze prenten raadden we waarover het verhaal zou gaan.
Daarna heeft juf Lore ons het boek voorgelezen. 


De les godsdienst ging over de veertigdagentijd en vooral over de Goede week en Pasen.
We maakten zelf palmtakjes met een wens erop.
En de juf deed iets met het doosje en het poppetje (Jezus)
bij iedere dag van de Goede week.
Zo werd het op witte donderdag bijvoorbeeld een tafel (laatste avondmaal)
en op goede vrijdag een kruis (de kruisiging).

We kregen op het einde van de les ook allemaal een kaartje met een gewijd palmtakje om op onze kamer te zetten. 

Bij de les WO leerden we alles over batterijen.
We leerden over de verschillende soorten batterijen, over hoe batterijen werken en hoe ze gemaakt worden, over hoe ze in toestellen worden geplaatst en
over hoe we met batterijen moeten omgaan.
We maakten ook zelf een batterij met een citroen en kregen ook allemaal een pakketje van BEBAT om ook thuis batterijen te sorteren.